Tow Traffic Support for incident management and more

Hoe werkt het support platform? Bekijk de animatie

“Ik voelde me tijdens het hele takelproces veilig door de professionele dienstverlening en dat stel ik op prijs.”

Tow Traffic Support creëert transparantie en connecteert alle spelers op de markt van takeldiensten en pechverhelpers

Over Tow Traffic Support

Voordien stond ons platform bekend onder een andere naam. Wij besloten een nieuwe weg in te slaan. Tow Traffic Support is onze nieuwe naam met dezelfde missie. De markt van takeldiensten transparanter maken en alle spelers met elkaar verbinden.

Een naam is maar een naam. Effectief support bieden, daar gaat het om. Wij ondersteunen één sterke community. Samenwerken staat hier centraal. We zetten ons samen in om tot een sterk imago te komen. In plaats van vele verschillende visuele imago’s, willen we naar buiten treden als eenheid. Eén herkenbaar imago. 100% transparant en professioneel, zodat takeldiensten zich opnieuw kunnen concentreren op hun corebusiness.

De markt van takeldiensten is zeer gecompliceerd. Alle betrokkenen willen de markt zo goed mogelijk begrijpen, maar dat kan alleen wanneer we deze complexe situatie ontwarren. Het geheel zal pas duidelijk worden wanneer we alle spelers (bijvoorbeeld de overheid, de bijstandsmaatschappijen, de automobielclubs, de takelaars de transportwereld,…) meer inzicht geven in deze markt.

Transparantie zorgt voor dit inzicht en maakt ruimte voor vertrouwen tussen de spelers onderling. We creëren op deze manier een markt waar iedereen zich in kan vinden en waar de spelers zich opnieuw kunnen concentreren op hun corebusiness.

  • Het platform verbindt alle spelers binnen de markt van takeldiensten zodat ze met elkaar kunnen communiceren. Lees meer
  • De GPS van de takelaar wordt vanop afstand ingesteld. Zo kent de chauffeur zonder probleem de snelste route naar zijn volgende opdracht. Lees meer
  • Het platform werkt kostenbesparend waardoor de kostenstructuur gezonder wordt. Lees meer
FAST

Op het moment dat een weggebruiker pech of een ongeval heeft met de wagen, heeft hij verschillende keuzes, bijvoorbeeld: bellen naar een garagebedrijf, zijn eigen pechverhelper, de bijstands- of leasemaatschappij of bij een ernstig incident zelfs het noodnummer 112. Al deze spelers kunnen in België op dat moment kiezen uit meer dan 300 takelbedrijven, want een centraal nummer bestaat hier vreemd genoeg niet. Net dit maakt het proces complex, waardoor alles veel trager verloopt.

Tow Traffic Support brengt hier verandering. Tow Traffic Support is een centraal platform waar de belanghebbenden 24/7 geholpen worden bij immobilisatie van een voertuig. Het FAST project is hier een mooi voorbeeld van.

FAST (Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst) beschouwt alles wat stilstaat op Vlaamse snelwegen als gevaarlijk. En terecht! Dat vraagt een efficiënte aanpak. Daarom werd het Tow Traffic Support platform gecreëerd.

Meer weten? lees meer.

Minder overhead voor de overheid