Hoe werkt dit platform?

Wanneer er een melding binnenkomt, geeft het CIC (Communicatie- en Informatiecentrum) alle informatie door aan de centrale Tow Traffic Support dispatch. Tow Traffic Support stuurt de opdracht door via de iPad die geïnstalleerd is in de takelwagen en de SIGNA. De chauffeur hoeft dus niets op te schrijven en kan meteen vertrekken. Zelfs zijn GPS wordt op afstand ingesteld via de app, waardoor hij snel de weg vindt en in minder dan 20 minuten ter plaatse is. Hierdoor komt alles in een eerste stroomversnelling.

Vanaf het moment dat de takelwerken afgerond zijn, heeft Tow Traffic Support alle nodige gegevens om de juiste documenten (facturen, rapporten, etc.) door te sturen naar andere betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld de bijstandsmaatschappij. Aangezien alle gegevens van 1 centraal punt komen, wordt overal dezelfde informatie gebruikt en verkleint dit de foutenmarge van de administratie. Door deze centrale rapportering komt heel het proces in een tweede stroomversnelling terecht.

Wie heeft baat bij dit platform?

Niet alleen de hinderverwekker waardeert deze snelle aanpak, ook alle andere spelers voelen het verschil. Er is nu namelijk 1 platform waar alle spelers verbonden worden: Tow Traffic Support. Voor de maatschappij, meer bepaald de hinderverwekkers en alle andere burgers, is het voordeel dat het takelproces goedkoper wordt. De mobiliteit verbetert, waardoor files sneller verdwijnen en de kijkfiles automatisch verminderen. Ook voor de overheid zijn er voordelen aan de nieuwe aanpak, namelijk een betere prijs/kwaliteitverhouding en takelaars die efficiënter werken. De incident operator, die de SIGNA bestuurt, dient ook als “extra paar ogen” voor de overheid. Hij meldt gevaarlijke verkeerssituaties aan het CIC. Het CIC bepaalt of de politie ter plaatse nodig is of niet. Voor de takelaar biedt Tow Traffic Support schaalvoordelen en uniforme en gemakkelijke documenten aan, waardoor ze sneller kunnen werken.

Tow Traffic Support maakt de markt transparanter en zorgt ervoor dat de sector een beter imago krijgt. De spelers die actief zijn op Tow Traffic Support krijgen ook betere inzichten in de markt door de analyse van de verzamelde data. Als kers op de taart is dit hele proces ook heel milieuvriendelijk.

Dat is wat we bij de Tow Traffic Support-community “FAST to the next level” noemen.

Verkeerscentrum Vlaanderen
Wegen en verkeer agentschap
Politie
  • FAST (Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst) beschouwt elk stilstaand voertuig op Vlaamse snelwegen als gevaarlijk en zorgt ervoor dat het voertuig zo snel mogelijk weggehaald wordt. FAST is dan ook geïntegreerd in het platform.

  • Het platform is telefonisch bereikbaar. Vanuit onze dispatch connecteren we de verschillende spelers op de markt, zodat ze op een efficiënte manier met elkaar kunnen samenwerken.

  • De GPS van de takelaar wordt vanop afstand ingesteld. Zo kent de chauffeur zonder probleem de snelste route naar zijn volgende opdracht. Ook de specifieke gegevens per takeling worden automatisch doorgestuurd naar de iPad van de takelaar zodat hij onmiddellijk van start kan gaan en ter plaatse een handige checklist heeft.

  • Het platform waakt over uw veiligheid: bij elke takelopdracht op de snelweg sturen we een signalisatiewagen mee. Hierdoor bestaat er minder kans op ongevallen tijdens de werkzaamheden.

  • Het platform zorgt ervoor dat het hinderverwekkend voertuig zo snel mogelijk getakeld wordt. We staan dan ook in contact met verschillende takeldiensten die hiervoor kunnen zorgen. Het platform contacteert steeds de juiste FAST takelaar, zodat de eindklant zo snel mogelijk verder geholpen wordt.

  • Het platform is 24/7 operationeel. U kan er dus zeker van zijn dat het platform altijd voor u klaar staat met een snelle en kwaliteitsvolle service.